Country names beginning with U

153        UGANDA

650        UKRAINE

230        UNITED ARAB EMIRATES

651        UNITED KINGDOM

425        UNITED STATES OF AMERICA

313        URUGUAY

231        UZBEKISTANCreated with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator